PREKO IGRE LAHKO KREPIMO GOVORNI APARAT


mehurcki

Razvoj govora je na splošno povezan z motoričnim razvojem. Pomembno je, da gibalne spodbude otroka potekajo od rojstva naprej. Poleg iger, kjer se razvijajo grobe in finomotorične spretnosti otrok, so zelo dobrodošle igre, ki pomagajo izboljšati delovanje govornega aparata.

Govorno – jezikovne težave  so povezane z motoriko govornih organov (jezika, ustnice,…). Slaba motorika govornega aparata vodi v slabšo izreko glasov, izpuščanje glasov, popačen govor,… Mišice, ki delujejo med žvečenjem, imajo pomembno vlogo pri spodbujanju govornega aparata. Priporočljivo je, da otrok, ko lahko že sam je, čim več hrane žveči sam.  K slabšemu delovanju motorike govoril in posledično govora vpliva tudi predolga uporaba dude.

KAKO SE LAHKO IGRAMO:

PIHANJE (skozi nos, usta): pihanje kosmičev vate, pihanje v ogledalo, ki se orosi, pihanje v papirnato vetrnico, pihanje pink-ponk žogice, pihanje milnih mehurčkov, pihanje v inštrumente (piščal, flavta, orglice), pihanje skozi slamico v vodo (ustvarjanje mehurčkov).

TELOVADBA Z JEZIKOM: stegovanje jezika, obračanje konice proti nosu, oblizovanje ustnic, premikanje jezika levo desno, tvorjenje različnih glasov (tresenje jezika, tleskanje-oponašanje konjička).

DRUGE IGRE: pitje po slamici, grgranje vode, šobljenje, brbranje (oponašanje avtomobila), pošiljanje poljubčkov.

Na ta način se lahko igramo kjerkoli, ne potrebujemo veliko pripomočkov, hkrati pa se tekom takih iger lahko neizmerno zabavamo.

Maja Ambrožič Bricelj
Vzgojitelj predšolskih otrok; Univerzitetni diplomirani pedagog; Trener športne gimnastike