Maja Ambrožič Bricelj


Vzgojitelj predšolskih otrok; Univerzitetni diplomirani pedagog; Trener športne gimnastike

O meni

Pomemben del mojega otroštva je zaznamovala športna gimnastika, s katero sem se prvič srečala v predšolskem obdobju. V tem športu sem kot aktivna tekmovalka vztrajala vse do srednje šole, kasneje pa v društvu dobila priložnost, da pridobljeno znanje in izkušnje s področja gimnastike prenesem na mlajše generacije. Poleg izkušenj iz telovadnice so mi pri trenerskem delu s predšolskimi in šolskimi otroki v veliko pomoč spoznanja, pridobljena tekom izobraževanja na Srednji vzgojiteljski  šoli  ter Filozofski fakulteti, smer Pedagogika, pa  tudi delovne izkušnje, ki jih pridobivam kot vzgojiteljica v vrtcu. 

Reference
Strokovna usposobljenost v športu
  • Trener športne gimnastike

 

Delovne izkušnje
  • 13 let dela v vrtcu  kot vzgojitelj predšolskih otrok
  • 10 let dela v oddelku elementarne vadbe za predšolske otroke (3-6) v ŠD Moste
  • 15 let dela v oddelku športne gimnastike za deklice v ŠD Moste; 8 let vodja oddelka športne gimnastike za deklice v ŠD Moste
  • 2 leti vodja v oddelku elementarne vadbe za predšolske otroke skupaj s starši (1-3 leta)
  • 4 leta vodenje elementarne vadbe Mali telovadec (3-6 let)
  • Vodenje šolskih in predšolskih otrok na letovanjih in taborih

Kje sodelujem


Zadnje objave

Maja Ambrožič Bricelj