Prosta zabava je sestavljena povsem po želji slavljenca, saj jo oblikuje povsem sam. Prosta zabava vsebuje prosto izbiro dejavnosti na željo slavljenca, ki sam določi potek zabave. Naši izkušeni animatorji pripravijo telovadnico, postavijo rekvizite, ki jih izbere slavljenec, zavrtijo glasbo in skrbijo za red in varnost, da zabava poteka tako, kot mora.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Oddaj prijavo

150€

(Mali telovadci)


160€

(ostali)


15€

(vsak dodatni otrok)


Vse cene vključujejo DDV

Prijava

Z oddajo spletne prijavnice soglašam s splošnimi pogoji in pristopam k izbranemu programu.

Prijavo lahko izvedete preko spletne prijavnice. V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi vadbe/programa.

Izjavljam, da so vsi zgoraj navedeni podatki točni. Morebitno spremembo le teh bom sporočil izvajalcu programa.

Dovoljujem izvajalcu programa, da me preko elektronske pošte obvešča o morebitnih spremembah ali odpovedi programa.

Podatke zbiramo, skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z Zakonom o varstvu podatkov (GDPR, ZVOP-1 oziroma vsakokratne veljavne zakonodaje) za namene nemotenega delovanja društva. 

Znesek izbranega programa bom PO PREJEMU RAČUNA poravnal na TRR SI56 3300 0000 4524 265.

Vsi vadeči vadijo na lastno odgovornost.