Vadbe otroci

Mali Telovadec


4-6 let

Prijavi se zdaj

OPIS VADBE

 • elementarne oblike gibanja (lazenje, plazenje, plezanje, skoki, poskoki, tek, potiskanje, vlečenje,..),
 • gimnastične vaje (brez in z rekviziti),
 • poligonska vadba z vključevanjem različne športne opreme (različne polivalentne blazine, švedska klop, letvenik, mali trampolin..)  in pripomočkov (žoge, obroči, kiji, rutice, obtežilne vrečke, baloni, koordinacijska lestev, igralno padalo, stožci…) za razvoj različnih gibalnih sposobnosti,
 • spoznavanje osnovnih prvin orodne telovadbe in akrobatike,
 • elementarne gibalne igre (tekalne igre, igre s pravili, igre za umirjanje in sproščanje),
 • spomladanski orientacijski pohod po Golovcu (termin izven vadbe; s prispevkom za malico in zaklad),
 • gibanje ob glasbi (rajalne igre, otroški plesi).

CILJI VADBE

 • omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
 • razvijanje različnih gibalnih sposobnosti (moč, hitrost, ravnotežje, koordinacija, gibljivost, natančnost),
 • usvajanje elementarnih gibalnih iger,
 • povezovanje gibanja z elementi ritma,
 • usvajanje osnovnih prvin gimnastike,
 • razvijanje zavesti o pomenu gibanja za zdravje,
 • pridobivanje zaupanja v lastne sposobnosti in razvijanje pozitivne samopodobo.

Vsak otrok prejme na zaključnem srečanju vadbene sezone diplomo Mali telovadec.

Prijavi se zdaj
MAREC 2023 - MAJ 2023
Termini:

Ponedeljek
16.00 - 16.50

Max. število vadečih

12 vadečih v posameznem terminu

Dodatne informacije

031 412 769 


Trenerji


24,00€

1X TEDENSKOZa drugega in vsakega naslednjega otroka se prizna 10% popusta.

Prijava

 

Z oddajo spletne prijavnice soglašam s splošnimi pogoji in pristopam k izbranemu programu.

Prijavo lahko izvedete preko spletne prijavnice. V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi vadbe/programa.

Izjavljam, da so vsi zgoraj navedeni podatki točni. Morebitno spremembo le teh bom sporočil izvajalcu programa.

Dovoljujem izvajalcu programa, da me preko elektronske pošte obvešča o morebitnih spremembah ali odpovedi programa.

Podatke zbiramo, skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z Zakonom o varstvu podatkov (GDPR, ZVOP-1 oziroma vsakokratne veljavne zakonodaje) za namene nemotenega delovanja društva. 

Znesek izbranega programa bom PO PREJEMU RAČUNA poravnal na TRR SI56 3300 0000 4524 265.

Vsi vadeči vadijo na lastno odgovornost.